Django: We hebben voor Quasis een Splinter voor jong volwassenen geschreven met de titel ‘Malika’s schildplicht’. Ben je het met me eens dat het verhaal als belangrijkste thema heeft: een sterke jonge vrouw die zich verzet tegen gezag en strijdt voor zowel haar persoonlijke vrijheid als de vrijheid in het algemeen? Welke andere thema’s zie