50.000 woorden in 30 dagen

20141031_094619

National Novel Writing Month (afgekort NaNoWriMo, of nog korter: Nano) is een evenement dat elke november wordt gehouden. Tijdens dit evenement proberen deelnemers in 30 dagen minimaal 50.000 woorden te schrijven aan een roman, gemiddeld 1666 woorden per dag. Je bent een winnaar als je dit haalt. De roman hoeft niet goed te zijn en wordt door niemand nagelezen of beoordeeld. Er zijn echter genoeg schrijvers die op dezelfde snelheid schrijven. Stephen King schrijft bijvoorbeeld 2000 woorden per dag. Dus een roman die tijdens NaNo is geschreven hoeft niet per se slecht te zijn.

Ik las over NaNoWriMo op de blog van een schrijver die meedeed, volgde de link naar de website (www.nanowrimo.org) en schreef me in, drie dagen voor het begon, en startte zonder enige voorbereiding.

Ik haalde de 50.000 woorden, maar de resulterende roman, Hexachord, was bar slecht: het verhaal ging alle kanten op, de personages waren plat en karakterloos, en het verhaal was te kort. Hexachord leerde mij twee dingen: dat ik duidelijk nog moest leren hoe je een boek schrijft en dat boeken schrijven écht iets voor mij was!

Voor mijn tweede NaNo bereidde ik me goed voor, schreef een uitgebreide outline en werkte ik de personages van tevoren wat meer uit. Ik haalde weer 50.000 woorden en het verhaal was een stuk beter, ook al had ik me totaal niet aan mijn outline gehouden. Dit verhaal was Lege steden. Het verhaal was ook nog lang niet af, dus de rest van het jaar werkte ik met tussenpozen aan het manuscript totdat ik bijna 82.000 woorden had en het klaar was.

Ik heb ondertussen zeven keer meegedaan met NaNoWriMo. Van die keren heb ik vier keer gewonnen: na Hexachord steeds met delen van De Onzichtbare Maalstroom-cyclus. In 2008 met Lege steden, in 2011 met Vorstin van de kou en 2013 met het derde boek van de cyclus, Het Nullpunt. Dit jaar ga ik proberen Het Nullpunt verder af te schrijven.